MUISTATHAN ILMOITTAUTUA: Lappilan Nousu ry KEVÄTKOKOUS su 11.4.2021 klo 13:00

9.4.2021

Väre-Vintti tai MS Teams-yhteys

Lappilan Nousu ry

KEVÄTKOKOUS

Aika: Su 11.4.2021 klo 13:00

Paikka: Väre-Vintti tai MS Teams-yhteys

Kokouksessa noudatetaan alueellisia kokoontumisrajoituksia, joten etäyhteys on käytettävissä ja sen käyttöä suositellaan. MS Teams-yhteydellä osallistuvat saavat pyydettäessä sähköpostiin linkin jolla kokoukseen pääsee liittymään.

Pyynnöt tulee toimittaa toimistotyöntekijä Marjo Wellingille
p. 044 700 5877, lappilan.nousu@gmail.com

Lasten (alle 15 vuotiaiden) osalta kokouksessa voi jompi kumpi vanhemmista edustaa lastaan, käyttäen esitys- ja äänioikeutta!

*** 
 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Valtakirjojen tarkistaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen

5. Esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta

6. Päätetään tilinpäätöksen ja taseen vahvistaminen sekä kuullaan toiminnantarkastajan lausunto

7. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 tileistä

8. Päätetään seuran kokouksien koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 § määräämällä tavalla

9. Päätetään TUL:n piirikokousedustajasta ja valitaan ehdokas TUL:n Hämeen piirihallitukseen

10. Käsitellään määräaikaan mennessä tulleet esitykset (7 vrk ennen kokousta tulleet kirjalliset esitykset)

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA