Korkean tartuntariskin asiakastilojen sulkupäätös kumotaan 21.4. alkaen

20.4.2021

Aluehallintovirasto kumoaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Päijät-Hämeessä - tilat voi avata 21.4., mutta turvatoimia on noudatettava

Tiedote 20.4.2021 14:00 Etelä-Suomi Korona koronafi


Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksen, jolla se määräsi mm. liikunta- ja virkistystiloja suljettavaksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 28.4.2021 asti. Tilat voi avata asiakkaille keskiviikkona 21.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 20.4.2021 päätöksen, jolla se kumoaa 9.4.2021 tekemänsä päätöksen, jonka mukaisesti Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella mm. liikunta- ja virkistystilat oli pidettävä suljettuina 28.4.2021 asti tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Toimijat saavat avata tilansa asiakkaille ja osallistujille heti keskiviikkona 21.4.2021. Sulku puretaan, koska kaikki lain edellytykset sulkupäätökselle eivät enää täyty.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella koronaviruksen ilmaantuvuus on edelleen korkea, yli 130 / 100 000 henkilöä kahden viikon aikana, ja alueella on selvittämättömiä tartuntaketjuja. Epidemiatilanne on kuitenkin parantunut: sairaalahoidon tarve on vähentynyt ja teho-osaston erityisjärjestelyitä on purettu. Sairaanhoitopiirin alueella ei arvioida tällä hetkellä olevan riskiä sairaala- tai tehohoidon tarpeen lisääntymiseen, joka johtaisi hoidon vaarantumiseen tai terveydenhuollon ylikuormittumiseen. Tämän vuoksi sulkupäätöksen jatkamiselle alueella ei ole enää lainmukaisia perusteita.

Asiakkaiden turvavälit pitää taata ja hygieniajärjestelyistä on huolehdittava
 

Nyt avattavien tilojen käytössä täytyy yhä noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia mm. pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä.

Lisäksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräys, jonka mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa - turvavälit on siis voitava säilyttää tilojen käytössä. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Lain ja määräysten mukaisia järjestelyjä on ehdottomasti noudatettava, jotta epidemiatilanne ei lähde uudestaan pahenemaan.