Ensimmäinen pöytäkirjakirjaus: Toverien säännöt

Lappilan työväenyhdistyksen voimistelu ja urheilu seuran ,, Toverit '' säännöt
 

Me ruumiillista terveyttä, voimaa ja kauneutta harrastavat Lappilan Työväenyhdistyksen jäsenet: olemme havainneet välttämättömäksi perustaa voimistelu ja urheilu seura. - ja olemme hyväksyneet seurallemme seuraavat säännöt.-
 

1 § Kokoontuneina Lappilan työväen talolle, perustamme täten Lappilan työväenyhdistyksen voimistelu ja urheilu seuran ja olemme yksimielisesti sille antaneet nimen ,, Toverit ''
 

2 § Seuran tarkoitus on kehittää jäsenissään terveyttä, ruumiillista voimaa ja kauneutta nykyaikaisen voimistelu ja urheilu systeemin mukaan, - sekä samalla elvyttää jäsenissään henkisiä kykyjä toimimalla ohjelmallisia iltamia ja luentoja y:m: joiden toimeenpanevat henkilöt kuuluvat ,, Tovereihin '' sekä kehittää jäsenissään hyvää käytöstä ja seurustelu taitoa
 

3 § Lupautuu seura toiminnallaan avustamaan Lappilan työväenyhdistystä, antamalla voimistelu näytöksiä y:m: tavoin avustamaan toimia, juhlia ja iltamia
 

4 § Seuran asioita hoitaa johtokunta johon kuuluu puheenjohtaja, kirjuri ja rahastonhoitaja sekä kaksi muuta jäsentä ja valitsee seura johtokuntansa jäsenistään jokaisen vuoden tammikuussa
 

5 § Wälttämättömiä avustajia kuten voimistelujohtajia ja tilapäisiä neuvojia valitsee seura kokouksissaan aina tarpeen vaatiessa

 

6 § Jäseneksi pääsee kaikki Sos: Dem: puolueeseen kuuluvat jäsenet, hyväksyttyään yllä olevat säännöt ja maksettuaan sisäänkirjoitus maksua 50 penniä ja vuosimaksua 1 markan - joka maksetaan kahdesti 50 penniä lokakuussa ja 50 penniä huhtikuussa. - Kuitenkin voidaan ottaa seuran jäseneksi muitakin kuin työväenyhdistyksen jäseniä jos seura ne hyväksyy, - sekä kuuluvat hekin näiden sääntöjen alaisiksi ja tulee heidän maksaa jäsenmaksua 1 mk kuussa

 

7 § Kun seura lopettaa toimintansa niin joutuu sen omistama omaisuus Lappilan työväenyhdistykselle

 

Lappilassa

Kalle Lehtinen, Kalle Koskinen ja

Sulo Leimu

Sääntökomitean jäsenet

 

Lappilan Työväenyhdistys hyväksyi nämä säännöt ja tunnusti voimistelu ja urheiluseura ,, Toverit '' alaisekseen osastoksi

 

Lappilan Työväenyhdistyksen puolesta 

A. Sirola                                Hilja Sirola

(puheenjohtaja)                    (sihteeri)

 

Voimistelu ja urheiluseura ,, Toverit ''

puolesta Kalle Lehtinen

 

***

Blogin kirjoittajan loppuhuomautus:

Pöytäkirjatekstien kirjoitusasua ja välimerkkejä on pyritty noudattamaan sellaisenaan.  Käsiala on kaunista, helposti luettavaa, eikä tekstissä ole (nykykielen yhdyssanasääntöjä ja isoilla tai pienillä kirjoitettavia sanoja lukuun ottamatta) kirjoitusvirheitä. Tekstistä välittyy selvästi tunnelma, että seuran perustamisasia on tärkeä ja alkavaa toimintaa odotetaan innolla.

Tarina ei kerro, mitä pois leikattu ensimmäinen sivu on sisältänyt. Sääntötekstejä ja allekirjoituksia ei ole myöskään päivätty.