Kuudes pöytäkirjakirjaus: Iltamat ja kehotus säännöllisen elämän viettoon

Toverien seuraavassa kokouksessa elokuussa suunniteltiin jälleen iltamia ja toivottiin seuran jäsenten alkavan "tästä lähin elää säännöllistä elämää".

Raivaajasta 16.8. 1911 löytyi tällä kertaa "toverit iltamat" -haulla lisätietoa toteutetuista urheilukisoista ja edellisistä iltamista. Liekö näillä Raivaajassa kerrotuilla tapahtumilla ollut yhteyttä seuran jäseniltä toivotun ryhtiliikkeen kanssa? 

Myös googlamalla kapulapainin saa mielenkiintoisia lisätietoja. 

***

Pöytäkirja

Tehty Lappilan T.Y.n. voimisteluseuran kokouksessa 10/8 kuuta 1911 työväen talolla

1§ Päätettiin panna toimeen iltamat 27 päivä elokuuta seuraavalla ohjelmalla
1) Näytöskappale 2) Pojille alle 15 vuotta kilpailu kaksiottelussa, käsittäen kapula painin ja vauhdittoman korkeushypyn 3) ilveilyä

2§ Iltamat päätettiin ilmoittaa Raivaajaan
 

3§ Päätettiin alkaa säännölliset voimistelu harjotukset tästä päivästä alkaen
 

4§ ,, Toverin " edustajille Lahden kilpailuissa osanotosta päätettiin H Syrjäselle ja Lauri Heinolle maksaa matkakuluja heidän kilpailussakä(y)nnistään 16 pv: heinäk: ja 13 pv: elokuuta 1911 a' 2/30

5§ Kokous lausui toivomuksena että voimistelu seuran jäsenet alkaisi tästä lähin elää säännöllistä elämää, vähentämällä nautintoaineiden käyttämistä niin paljon kuin mahdollista niin kun esimerkiksi. kahvin tupakan limunaatin y. muun semmoisen jotavastoin seuran jäsenen velvollisuus on kaikkialla käyttäytyä arvokkaasti ja ryhdikkäästi 

Kokouksen puolesta
Sulo Leimu
(Sihteeri)


Raivaajan artikkeli 16.8. 1911, ladottu wanhoilla koukeroisilla kirjasimilla.

Lappilan t. y:n woimisteluseura ,, Towerien " järjestämät urheilukisat onnistuiwat hywin. Etewiä osanottajia kiisteli palkinnoista.

Kilpailut alkoiwat kolmiottelulla, jossa 6:si komea ryhdistä nuorukaista näyttiwät taitoaan. Parhaan yhteistuloksen saavutti ,, Towerien " edustaja Emil Alho, toiseksi pääsi Kunto Louhiwaara, hänkin Lappilasta, kolmanneksi A. Ojala.

Alkoi sitte kilpailu ½ marathon wiestin juoksussa ,, Towerien " kiertokilwestä. Kolme joukkuetta oli kiistelemässä.   Heti alusta lähtiwät Lahden yhteiskoulun pojat johtamaan ja helposti pitivät he sen loppuun asti, saaden erinomaisen hywän ajan 1 tunti 8 min. 24 sek.

Seuran edustajat oliwat Uimonen ja Bernaja ja weiwät he palkinnon seuralleen jo toisen kerran.  Toiseksi pääsiwät Lahden ,, Ahkeran " pojat puolentoista minuutin häwiöllä.

,, Towerien " edustajat lopettiwat kilpailun. Toiselle rupesi pahoinwointi tekemään haittaa. Pojat alle 15 wuoden kilpailiwat 1 km matkalla saaden ensi palkinnon Niilo Nihtilä, 2:sen Wäinö Norring, 3:nen Wäinö Ojala.

Urheilujen loputtua alkoi iloinen iltama, jossa wäkeä oli tuwan täydeltä ja niin sitä touhuiltiin aamun koittoon asti.